Wij zullen altijd met u overleggen op het moment dat de weersomstandigheden de grens benaderen van wat leuk of aangenaam is.  De schipper kan ook altijd zelf bepalen om niet het water op te gaan op het moment dat de veiligheid in gedrang komt.